Gör rätt materialval till dina applikationer

Resistenslistan hjälper dig att kontrollera vilka material som är beständiga mot vilka medier. Denna tabell innehåller ett urval av de vanligast förekommande medierna. Önskar du en komplett är lista över fler medier, vänligen kontakta oss så skickar vi dig ett exemplar.

Vänligen notera att resistenslistan endast fungerar som en hjälp vid materialval – inte som garanti!

kemikalisk-resistenslista-mockup