Fremstilling af et batteri består af mange komplekse processer, og hele forløbet indeholder mange trin, som alle har deres specifikke udfordringer. For at få en så effektiv og sikker fremstillingsproces som muligt er det vigtigt at bruge den rette metode på det rette tidspunkt.

På denne planche kan du tydeligt se de forskellige trin i fremstillingen, og hvilke metoder der bør anvendes hvor. Lyma har løsninger til hele flowet, og planchen indeholder udførlige lister over, hvilke af vores produkter der er mest velegnede til de forskellige trin i processen.

mockup-dk