Tillverkningen av ett batteri innehåller många komplexa processer och hela förloppet innehåller en mängd olika steg, alla med sina egna specifika utmaningar. För att skapa en så effektivt och säker tillverkning som möjligt är det viktigt att använda rätt applikationer vid rätt tillfälle.

På den här postern kan du tydligt se tillverkningens olika steg, samt vilka applikationer som bör användas var. Vi på Lyma har lösningar för hela flödet och i postern finns utförliga listor på vilka av våra produkter som är bäst lämpade för processens olika delar.

mockup-produkter-for-ett-sakert-flode